En la sessió del 13 de febrer hem treballat amb pigments, pols de colors que s’aplica amb els dits.

El tema proposat es treballa a partir d’una imatge de Picasso, Montserrat Gudiol o altres artistes on es veu una figura pintada amb colors foscos i actitut pensarosa, abatuda i tancada en sí mateixa. Els alumnes han construït una progressió de la imatge tot acolorint amb tons cada cop més clars i lluminosos, canviant l’actitut tancada per posicions més obertes i alliberadores. Aquest exercici es pot aplicar també a persones que tenen una baixa autoestima o passen per moments d’aflicció, d’aquesta forma poden treballar els sentiments mitjançant els colors.

A la propera sessió treballarem el dibuix dinàmic, cal recordar que en tots els casos, no cal saber dibuixar.