El nostre estat emocional està influït pel que mengem i assimilem. L’estrès, l’ansietat, les pors, la tristesa, la depressió,… estan relacionats amb certs aliments específics que consumim sovint o, fins i tot, cada dia.

Per ser conscients de les nostres emocions cal primer escoltar el nostre sistema digestiu, perquè moltes vegades serà el lloc on quedi reflectit el nostre estat d’ànim.

Parts de la conferencia:

1) Què entenem per una dieta sana i equilibrada? Desmitificarem algunes dietes, ja que menjant saludable no nomes ens sentirem i serem millors sinó que  a més poden assolir el nostre pes ideal

2) Ens endinsarem dins del nostre intestí, per ser aquest un òrgan molt especial, per ser una de les creacions més complexes i perfectes dins del cos humà . Està a càrrec de tot el nostre suport nutricional, de la defensa del nostre cos ja que en ell resideix el 80% del nostre sistema immunològic i del nostre equilibri emocional.